Производство на противопожарни врати

Предвид специфичното им приложение и огромното значение, което имат, противопожарните врати се подлагат на строги тестове за качество по време на целия производствен процес. По своята същност той не се различава коренно от този при обикновените врати, с изключение на финалните стъпки при полагане на покритието.

Борман България – интериорни, входни, пожароустойчиви врати.

Противно на всеобщото мнение, противопожарните врати не е задължително да бъдат метални. Също толкова ефективни са, когато са изработени от дърво или от стъкло, независимо, че тези материали сами по себе си не притежават устойчивост на огън. Металните пожарозащитни врати се правят по същия начин, както обикновените, от закалена стомана и изолираща каменна вата, след което им се поставя специално прахово покритие по RAL системата и са готови за употреба.

При дървените врати етапите също следват стандартния ред, само че се правят трислойни, а не еднослойни – между двата дървени панела на крилото се поставя изолационен пълнеж, отново от минерална вата, който препятства възпламеняването на дървото. За допълнителна защита материалите се обработват предварително с топлинноустойчиви вещества, които изцяло пропиват дървото и го защитават. Върху готовото вече крило се нанася вместо обикновена, огнеустойчива боя или пък прозрачен лак, с който изделието е напълно завършено.

pojarna-vrata-borman-komersАко вратата има стъклени елементи, независимо метална или дървена, те се поставят заедно с пълнежа. Изработват се предварително в желаната форма от специално армирано стъкло, което има вградена или покривна фина метална мрежа, благодарение на която не се пръсва при нагряване.

Другата важна разлика в производствения процес на противопожарни врати касае изработването на касата. Тя също може да бъде от метал или дърво, като най-важен и задължителен елемент е самонабъбващото уплътнение, което се полага по насрещния ръб (този, влизащ в контакт с крилото). То се разширява при повишаване на температурата и плътно запушва свободното пространство, за да попречи на дима и саждите да преминат от другата страна на вратата. Дървените каси могат да имат изолационен пълнеж, аналогичен на този в крилото, но наличието му не е така екзестенциално за функцията им и при някои модели не се поставя.

След финализиране на изработката, вратите задължително преминават обстоен преглед за дефекти и един брой от всяка партида се изпраща за допълнителни полеви тестове, които да докажат изправността му. Едва след успешното им завършване, готовата вече продукция се пуска на пазара.