Как се поддържат вратите?

Още от момента на монтирането им, вратите трябва да се поддържат постоянно.
Новите е добре да се поставят, едва след като се приключи с грубия строеж, за да се елиминират възможностите за повреди. Ако има още ремонтни дейности в даденото помещение, не е добре да се поставя вратата, а да се изчака и когато всичко е готово, да се пристъпи към това действие. Крилата на вратите трябва да се съхраняват на сигурно и подходящо място, докато дойде време за монтажа им.

Борман – успешните врати в България!

pochistvane na vrati
Почистване на вътрешни и външни врати

Съхранението задължително се прави в хоризонтално положение, а под крилата се поставят минимум 3 опори в краищата и средата. По този начин, те се предпазват от евентуално деформиране. Складират се в чисти и сухи помещения. Ако става въпрос за нови врати, тогава е добре да бъдат в оригиналната си опаковка и тя да не се сваля до монтажа. Когато помещенията са сухи и готови, без строителни отпадъци и прах, се пристъпва към монтирането, като няма риск от повреди.

Трябва да се внимава с уредите и вратите да се предпазват от тях. Отоплителните тела не бива да са близо, защото могат да съсипят лаковото покритие или дървото, което може да се видоизмени от високата температура. То все пак е естествен материал и се разширява. Ако вратите се деформират, затварянето им в последствие ще бъде по-трудно.

Дървените интериорни врати трябва често да се почистват от прах и различни замърсявания. Те изискват това да се прави със специален препарат, предназначен за дърво. Не е добра идея да се използват обикновени кухненски препарати, защото те съдържат химикали и могат да съсипят дървото. Тези врати не трябва да имат допир с дървени препарати, защото има възможност да ги разядат. Ако върху повърхността има петна, те не бива да се почистват с абразивен препарат, чието предназначение е миенето на съдове. Той може да унищожи лаковото покритие или да предизвика химическа реакция, която да е необратима и да съсипе цялата врата.

Ако имате вътрешна дървена врата, която е замърсена и петната се почистват трудно, можете да използвате смес от вода и алкохол, като водата трябва да бъде 90%, а алкохола 10%. Това е много ефективен метод за почистване, който освен че е евтин, дава и добри резултати, без да има риск от негативни реакции. Почистването трябва да се извършва само с мека кърпа и повърхността на вратата да се пази. Ако има стъклени елементи, те трябва да се чистят по-често.

Частите от метал не бива да се пренебрегват и поне веднъж в годината да се поддържат. Пантите може да се смазват, а разхлабените болтчета да се затягат. Дръжките трябва да се проверяват периодично и да се следи тяхното състояние. Ако се забележат цепнатини, те могат да се лакират, за да се спре разрастването им. Има аерозолни лакове, с чиято помощ много лесно може да се нанесе лак върху поставена врата.