Изборът на входна врата

За разлика от интериорните врати, които съществено се различават по вид и модел, при входните врати нещата са значително по-прости. Изборът там се базира на два основни принципа – сигурност и издръжливост. Визията и цената на входната врата са от второстепенно значение, но все пак не бива да бъдат пренебрегвани.

Първото и най-важно решение при избора на входна врата е дали тя да бъде обикновена (метална или дървена) или блиндирана. Този въпрос се решава в зависимост от търсеното ниво на сигурност и съпътстващите обстоятелства, като например дали се касае за къща или апартамент, дали е налице алармена или друга охранителна система. Блиндираните врати предоставят много по-добра и надеждна защита, но в някои случаи са излишна предпазна мярка, ако лесно може да се проникне с взлом от друго място (прозорец, тераса…). Тъй като цената им е значително по-висока от тази на другите видове входни врати (с изключение на тези от естествена дървесина), трябва да се направи внимателна преценка доколко е оправдано поставянето на блиндирана врата.

Борман България – вратите в София.

Освен материала, от който е произведена вратата, за нейната протективна функция голямо значение имат и заключващите системи, с които е оборудвана. Някои входни врати имат по два или повече вградени заключващи механизма със защита против разбиване, докато други разполагат само с една или две обикновени/секретни ключалки и е необходимо да се поставят външни допълнителни такива за по-голяма сигурност.

Вторият съществен критерий при търсене на подходяща входна врата е нейната издръжливост на външни влияния. С особена сила това важи за врати на къщи, вили и др., които са директно изложени на неблагоприятни атмосферни влияния като слънце, влага и вятър. В тези случаи е изключително важно вратата (и най-вече нейното финално покритие)да има висока устойчивост на износване, за да се запазят правилното й функциониране и добрия й външен вид  за дълъг период от време.

Второстепенно значение  при избора има дизайнът на входната врата, който не оказва съществено значение за нейното приложение. Въпреки това, разнообразието от модели е голямо, за да се даде възможност на различните потребителски вкусове и изисквания да намерят своето решение.

5/5 - (2 votes)